Duurzaam

In het programma van eisen voor de nieuw te bouwen school hebben wij rekening gehouden dat het gebouw zoveel mogelijk aansluit bij onze visie van een gezonde en energiezuinige school. Het nieuwe schoolgebouw wordt een Frisse School met een laag energiegebruik, een gezond binnenklimaat als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. In het huidige gebouw en ons onderwijs maken wij  in het klein een start door zo min mogelijk kopieën te maken, veel te ventileren ( deuren open) en het scheiden van afval.