Ontdekkingsgericht

Kinderen leren het meest door zelf ervaringen op te doen. Door écht de natuur in te gaan, plantjes te verzorgen, te handelen en te spelen, te knutselen, te bouwen. Zo wordt spelenderwijs de creativiteit, oplossingsgericht denken, inlevingsvermogen en eigen verantwoordelijkheid op een uitdagende wijze gestimuleerd. Bij ieder thema horen uitstapjes in de nabije omgeving om te ontdekken hoe het er in het echte leven aan toe gaat.