Welkom in de les

Als opvoeder ben je erg belangrijk voor de ontwikkeling van je kind, niet alleen thuis maar ook op school. Uit onderzoek is gebleken dat het effect van ouders op de schoolprestaties 28% is en die van de juf of meester 5%. Daarnaast heb je veel invloed op het welbevinden van je kind op school.

Wij creëren een sfeer waarin u als opvoeder zich welkom voelt in de school, we betrekken via de ouderraad en medezeggenschapsraad de mening van ouders actief bij het schoolbeleid. We zoeken echt de samenwerking op.