Ziekmelden / te laat / verlof

Ziekmelden en de aanvraag van kort verlof kan via Social Schools
De leerkracht en administratie worden op de hoogte gebracht van de melding. Vanwege de start om 08.30 uur verwachten wij de ziekmelding tussen 08.00 en 08.30 uur.

Bijzonder verlof kan aangevraagd worden via social schools 8 weken van te voren. Bij toekenning hierin hanteren wij de regels die leerplicht hier voor opgesteld heeft.