Medezeggenschapsraad

Elke school is verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben, dit helpt de school beter te besturen. Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden, verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk om de MR goed te informeren, elk belangrijk besluit moet eerst worden voorgelegd aan de MR. De Almeerse Scholen Groep heeft meerdere scholen in het bestand en beschikt daarom ook over een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wil je contact opnemen met de MR dan kan dit via mr@odyssee.asg.nl de MR leden zijn Sheila Billar Marcella van den Heuvel (oudergeleding) Maaike Waasdorp en Antoine Schipper(teamgeleding).

Meer informatie over medezeggenschap op school leest u op deze website: www.infowms.nl

Via onderstaande link kun je de notulen van de MR vergaderingen lezen:

/sites/001.v2-odyssee/files/images/30032022_notulen_mr_schooljaar_2021-2022.pdf

/sites/001.v2-odyssee/files/images/20220420_notulen_mr_schooljaar_2021-2022_1.pdf

/sites/001.v2-odyssee/files/images/20220511_notulen_mr.pdf

/sites/001.v2-odyssee/files/images/notulen_mr_20220516.pdf

MR reglement

/sites/001.v2-odyssee/files/images/notulen_mr_20220608.pdf

/sites/001.v2-odyssee/files/images/mr_jaarplan_22-23_def.pdf