Medezeggenschapsraad

Elke school is verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben, dit helpt de school beter te besturen. Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden, verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk om de MR goed te informeren, elk belangrijk besluit moet eerst worden voorgelegd aan de MR. De Almeerse Scholen Groep heeft meerdere scholen in het bestand en beschikt daarom ook over een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wilt u contact opnemen met de MR dan kan dit via mr@odyssee.asg.nl de MR leden zijn Marcella van den Heuvel, Stephanie Glasgow en Robin Langhorst (oudergeleding); Maaike Waasdorp, Savannah Jongma en Demelza Beving (teamgeleding).

Meer informatie over medezeggenschap op school leest u op deze website: www.infowms.nl