Team

De volgende personen zijn werkzaam op A.B.O. Odyssee:

Pionier 1 & 2

Noord & Zuid

Linda Goppel onderruim officier

Nadia van Delft

Pionier 3

 

Vera Bras

 

Pionier 4 & 5

 

Roxanne van der Most

Pionier 6 & 7 Gracia Mahabier

Spelend leren, ontdekkend leren, buiten onderwijs , instructiePionier 1 t/m 7

Loraine Weber

Gymleerkracht Bo Welgraaf
Vakleerkracht tekenen, schilderen, handvaardigheid, engels Astrid Olff

Facilitairmanager

Ilonka Franken

Intern begeleider, mind fulness

Evelien Keyzer

Directeur

Esther Merks