Betekenisvol leren

Door goed aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende leeftijdscategorieën, wordt het leren betekenisvol.

Na de instructiemomenten vindt de verwerking plaats. Het leren is gericht op het dagelijks leven van de leerling.