Betekenisvol leren

Door goed aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende leeftijdscategorieën, wordt het leren betekenisvol.

De instructiemomenten sluiten aan bij de praktijkgerichte opdrachten, waarvan de verwerking plaats vindt in de verschillende hoeken. Het leren is gericht op het dagelijks leven van de leerling.