Passend onderwijs

Niet ieder kind leert op dezelfde wijze, kinderen krijgen de gelegenheid om eigen voorkeuren te ontwikkelen en hun leerstijl te bepalen. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes en (on)mogelijkheden van leerlingen wordt er rekening gehouden met de verschillen tussen niveau, tempo en belangstelling.

Tijdens de instructie wordt er gebruik gemaakt van ‘Blended learning’ (werken aan één doel door gebruik te maken van verschillende werkvormen) hiermee wordt aangesloten bij de verschillende  leerstijlen van kinderen. Het leerproces is uitdagend, doelgericht, en vergroot het eigenaarschap van de leerling.

http://www.passendonderwijs-almere.nl/