Schooltijden

Schooltijden

Alle kinderen komen vanaf 08.15 uur naar binnen, de school start precies om 08.30 uur. Ongeoorloofd verzuim melden wij  aan de leerlplichtambtenaar. Ook te laat op school komen wordt als schoolverzuim aangemerkt.

Iedere dag eten de kinderen zelf meegebracht fruit om 10.00 uur.

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is de lunchpauze om 12.00 uur, ook hiervoor nemen de kinderen een gezonde lunch van thuis mee.  

Op vrijdag gaan de leerlingen om 12.00 uur naar huis. De overige dagen zijn de kinderen om 14.30 uur uit.