Verbinden met de buitenwereld

Om te kunnen functioneren in de maatschappij hebben kinderen verschillende vaardigheden nodig. Wij stimuleren deze competenties door kinderen te leren relaties met anderen te leggen binnen en buiten de school. Wij initiëren gastlessen en uitstapjes binnen de wijk en maken zo de verbinding met het echte leven. De kinderen krijgen de gelegenheid om zich in de nabije buurt in te zetten voor de omgeving waarin zij leven. Zij leren rekening te houden met en respect te hebben voor de natuur en de ander. 

Wij vinden het belangrijk om de kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde ontwikkeling en ze vanaf jong af aan te leren hoe je gezonde relaties aangaat.