Kennismaken met de school

Voor een kennismakingsgesprek kun je een mail sturen naar rondleiding@odyssee.asg.nl.

Je wordt dan uitgenodigd voor een rondleiding, je zal dan geïnformeerd worden over de inhoud en organisatie van het onderwijs op A.B.O. Odyssee. Wij hanteren momenteel een wachtlijst voor kinderen met het geboortejaar 2017, 2018, 2019 en 2020.

Kinderen die in Juni en juli 4 jaar worden, starten in het schooljaar 2023- 2024 eventueel met een wenperiode.

Omdat wij duurzaam met het milieu willen omgaan, wordt aan het einde van het gesprek gevraagd om het emailadres, zodat het inschrijfformulier gemaild kan worden.

Zodra het formulier ontvangen is, word je uitgenodigd voor een intakegesprek, dit gesprek gaat over jouw kind(eren). Bij dit gesprek zijn kinderen altijd aanwezig.