Kennismaken met de school

Voor een kennismakingsgesprek kun je een afspraak maken met Esther Merks, directeur van de school. Dit gesprek zal plaatsvinden via Teams vanwege de huidige Coronamaatregelen. Je wordt dan geïnformeerd over de inhoud en organisatie van het onderwijs op A.B.O. Odyssee. Wij hanteren momenteel een wachtlijst voor kinderen met het geboortejaar 2016, 2017 en 2018.

Voor schooljaar 2021-2022 kunnen wij alleen nog kinderen in Pionier 3 plaatsen.

Kinderen die in Juni 4 jaar worden, starten in het schooljaar 2021- 2022 met een wenperiode.

Omdat wij duurzaam met het milieu willen omgaan, wordt aan het einde van het gesprek gevraagd om het emailadres, zodat het inschrijfformulier gemaild kan worden.

Zodra het formulier ontvangen is, word je uitgenodigd voor een intakegesprek, dit gesprek gaat over jouw kind(eren). Bij dit gesprek zijn kinderen altijd aanwezig.

Meer informatie over inschrijvingen vind je via deze link: /sites/001.v2-odyssee/files/images/koersplan_inschrijvingen.pdf