Kennismaken met de school

Voor een kennismakingsgesprek kunt u een mail sturen naar rondleiding@odyssee.asg.nl.

U wordt dan uitgenodigd voor een rondleiding, om  geïnformeerd te worden over de inhoud en organisatie van het onderwijs op Odyssee. Wij hanteren momenteel een wachtlijst voor kinderen met het geboortejaar 2020 en 2021.

Kinderen die in Juni en juli 4 jaar worden, starten in het schooljaar 2024- 2025 eventueel met een wenperiode.

Omdat wij duurzaam met het milieu willen omgaan, wordt aan het einde van het gesprek gevraagd om het emailadres, zodat het inschrijfformulier gemaild kan worden.

Zodra het formulier ontvangen is, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek, dit gesprek gaat over uw kind(eren). Bij dit gesprek zijn kinderen altijd aanwezig.