Van gezonde school naar gezonde wijk

Wij zijn actief bezig om de kinderen een gezonde leefstijl aan te leren. Naast aandacht voor gezond eten en veel water drinken, besteden wij aandacht aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. 

Omdat kinderen die het goede voorbeeld krijgen van volwassenen vaker gezonder eten en veel bewegen, betrekken wij zoveel mogelijk de directe omgeving van de kinderen bij ons gezonde beleid.

Onze school werkt structureel en planmatig aan een gezonde leefstijl

 

Odyssee heeft wederom het vignet Gezonde School behaald en mag zich nog drie jaar lang Gezonde School noemen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

We werken op school aan het vanzelfsprekend maken van een gezonde leefstijl. Want werken aan gezondheid loont. Hiervoor zetten we de Gezonde School-aanpak in. Dit is een integrale aanpak waarmee gezondheid terugkomt in de lesstof, in de schoolomgeving, in signalering en in het beleid. Een échte Gezonde School, als groeiplaats voor een gezonde en vitale samenleving. Met gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, gezonde keuzes maken en opgroeien tot volwassenen voor wie een gezonde leefstijl vanzelfsprekend is.

 

Onze school heeft speciale aandacht voor het thema voeding. Dit betekent dat de kinderen tijdens het 10-uurtje zelf meegebracht fruit of groente eten en tijdens de pauze een zelf meegebrachte gezonde lunch nuttigen. Er wordt op fruit getrakteerd en de gehele dag kan water worden gedronken uit een bidon. (van deze afspraak kan worden afgeweken indien een kind een bepaald dieet volgt). In de school en op het schoolplein geldt een rookverbod.

Het programma Gezonde School is een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland. Wil je meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl/vignet.